Ochrana osobních údajů a cookies

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Děláme vše proto, abyste se u nás cítili bezpečně a prohlašujeme, že jsme přijali všechna vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Vaše osobní údaje jsou na našich serverech šifrované.

Provozovatel

Provozovatelem osobních údajů podle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") je 

Kontaktní údaje provozovatele jsou:
adresa: Bylo Nebylo Kids Store, Vrážská 357/4, 153 00 Praha-Radotín
email: info@bylo-nebylo.com

Jaké typy osobních údajůsbíráme a nač je potřebujeme


Žádosti, cenové nabídky a poptávky z webových formulářů - jméno a příjmení, telefonní číslo, email

Newsletter - email

Jaké typy osobních údajů sbíráme a nač je potřebujeme (platí pro e-shop)

Přihlášení na web - email, heslo

Registrace a nákup na webstránce jméno a příjmení, adresa dodání, telefonní číslo, email

Fakturace a ekonomické náležitosti - obchodní název, fakturační adresa, IČO, DIČ, IČ DPH

Newsletter

Můžete se přihlásit k odebírání newsletteru poskytnutím osobních údajů a tím vyjádříte souhlas s jejich zpracováním pro tyto marketingové účely (informace o akcích, novinkách, výprodejích, či soutěžích). Pro odhlášení z odběru newsletteru můžete požádat kdykoliv zasláním emailu.

Přenos údajů do třetích zemí

Provozovatel nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Zabezpečení osobních údajů

Aby byly vaše osobní údaje u nás chráněny, provedli jsme přiměřené technické, bezpečnostní a organizační opatření v souladu s požadavky a nařízeními platné legislativy. Všechny vaše osobní údaje v elektronické podobě jsou uloženy na zabezpečených datových serverech.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi námi a uplatňování nároků z tohoto smluvního vztahu.

Osobní údaje, jejichž uchovávání je nezbytné pro splnění všech našich povinností vyplývajících ze zákonného nařízení musíme uchovávat po dobu stanovenou příslušným právním předpisem a to bez ohledu na vámi udělený souhlas. Při daňových a účetních dokladech je zpravidla tato doba 10 let.

V případě marketingových aktivit nebo v jiných případech, na které jste nám udělili souhlas, uchováváme vaše údaje do doby odvolání vašeho souhlasu.

Vaše práva

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte několik práva, které si můžete uplatnit: 

- právo kdykoli odvolat váš souhlas se zpracováním osobních údajů
- právo doplnit nebo opravit osobní údaje
- právo na přístup k údajům
- právo na vymazání osobních údajů
- právo na omezení zpracování
- právo vnést námitku
- právo na podání stížnosti
- právo na přenos dat

Právo na doplnění a opravu

Pokud jsou vaše údaje nesprávné uvedeno, můžete je upravit přímo v nastavení vašeho uživatelského účtu nebo nás můžete přímo kontaktovat na e-mailovou adresu info@bylo-nebylo.com a požádat o jejich opravu a doplnění.

Přístup k údajům

Máte právo požádat nás o přehled údajů, které o vás zpracováváme, za jakým účelem, komu je poskytujeme, jak dlouho je budeme uchovávat a to prostřednictvím e-mailové adresy info@bylo-nebylo.com.

Právo na vymazání osobních údajů

Máte právo požádat nás o vymazání vašich osobních údajů, které zpracováváme a to v případě, že jsou splněny následující podmínky a nedotkne se to údajů, které musíme podle zákona uchovávat (např. Faktury):

- Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly získány a byly zpracovány
- Odvoláte svůj souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány a neexistuje jiný právní základ pro           zpracování osobních údajů
- Osobní údaje byly zpracovány nezákonně
- Důvodem pro výmaz je splnění povinnosti podle zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy
- Jde o osobní údaje osoby mladší 16 let

Právo na obmedzenie spracúvania

- Máte právo požádat nás o omezení zpracování vašich osobních údajů v nsledovných případech:
- Namítáte správnost osobních údajů, a to do doby než se ověří správnost osobních údajů
- Zpracování vašich osobních údajů je nezákonné
- Vaše osobní údaje již nepotřebujeme na účel zpracování, avšak vy je potřebujete pro uplatnění, výkon nebo     obranu vašich právních nároků
- Namítáte podle předchozího bodu se zpracováním vašich osobních údajů

Právo na vznesení námitky

Máte právo namítat zpracování vašich osobních údajů z důvodu týkajícího se vaší konkrétní situace, které je provedeno na základě našeho oprávněného zájmu včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Máte také právo namítat proti zpracování vašich osobních údajů pro účel přímého marketingu.

Právo na podání stížnosti

Máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje byly zpracovány v rozporu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje naleznete zde https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0.

Soubory cookies

S cílem zajistit řádné fungování této webové lokality ukládáme někdy na vašem zařízení malé datové soubory, tzv. cookie. Je to běžná praxe většiny velkých webů.

Co jsou soubory cookie?

Soubor cookie je malý textový soubor, který webová stránka ukládá v počítači nebo mobilním zařízení při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si web na určitý čas uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou e-mail, jazyk, filtrování, řazení, vyhledávání, nakupování), takže je při příští návštěvě lokality nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět.

Ako používame súbory cookie?

Tyto webstránky používají cookies k zapamatování si přihlášení, produktů vložených do nákupního košíku, pro lepší přizpůsobení reklam zájmem návštěvníků, pro nezbytnou funkcionalitu stránek a statistických údajů o návštěvě web stránky.

Jak kontrolovat soubory cookie

Soubory cookie můžete kontrolovat nebo smazat podle uvážení - podrobnosti viz na stránce wikipedia.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webu manuálně upravovat některá nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat.

Jak odmítnout používání souborů cookie

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již v úvodním nastavení.

Analytické Cookies

Tato stránka používá službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google, Inc. (Dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá soubory cookies.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:
- přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
- remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě viděných produktů),
- rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických údajů).

Bližší informace o ochraně soukromí naleznete zde https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008, pro odmítnutí těchto cookies si můžete instalovat softwarový doplněk dostupný zde https://tools.google.com/ dlpage / gaoptout.